Език: Български Английски

Tрябва да имате потвърдена регистрация за конференцията, за да участвате с резюме и/или постер!

    ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗЮМЕТА И ПОСТЕРИ

  • Краен срок за подаване на резюмета: 1 август 2017
  • Селектиране на орални презентации и постери: 15 август 2017
  • Резюметата могат да бъдат подавани на български или английски език.
  • Резюметата не трябва да надвишават 300 думи.
  • Заглавието, имената на авторите и техните афилиации не се включват в лимита от 300 думи.
  • Резюметата следва да включват ясно описана цел, методология и резултати.
  • Препоръчителният размер за постери е 70 см (ширина) х 100 см (височина).
  • Одобрените резюмета ще бъдат включени в сборник, издаден като суплемент към списание "Редки болести и лекарства сираци" (ISSN 1314-3581). Всеки участник получава копие от отпечатния суплемент в конферентната папка.

Copyright © 2017 • www.raredis.org • Всички права запазени