Език: Български Английски

  ГРАНТОВЕ ЗА УЧАСТИЕ

  Грантове се предоставят на конкурсен принцип за участници с подадени резюмета.

  Условия за кандидатстване
 • Валидна регистрация до 1 август 2017
 • Подадено резюме за участие до 1 август 2017

 • Видове грантове
 • 5 пълни гранта, покриващи регистрационна такса и до 2 хотелски нощувки
 • 10 частични гранта, покриващи регистрационна такса

 • Кандидатстване
 • Участниците, кандидатстващи за получаване на грант, подават мотивационно писмо в свободен текст на: info@raredis.org

  Срокове
 • Краен срок за кандидатстване: 1 август 2017
 • Краен срок за подаване на резюмета: 1 август 2017
 • Уведомяване на селектираните участници за грантове: 15 август 2017

 • Кандидатурите за получаване на грант ще бъдат оценявани въз основа на оригиналност, качество и значение на подадените резюмета.

  Заплатената регистрационна такса се възстановява на място на участниците с грантове.

  Електронна поща за въпроси и коментари: info@raredis.org

 

Copyright © 2017 • www.raredis.org • Всички права запазени